Seinävuori

Seinävuori (70 ha) on luonnon- ja kulttuurihistoriallisesti kiinnostava kallioalue Hämeenkyrön kaakkoisosassa. Seinävuorella on merkittäviä geologisia arvoja ja se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi. Tienoolta on löydetty muinaismuistoja, ja vuoren juurta on aikoinaan käytetty draamasarjan kuvauspaikkana (Rauta-aika, 1982). Jyrkänteet, rotkot ja kalliot ovat ainutlaatuiset. Metsiä on hakattu alueella paikoin voimaperäisesti, mutta arvokasta luontoa on myös jäljellä. Seinävuorella on jyrkänteitä, rotkoja ja louhikoita. Alueella on Hämeenkyrön korkein piste 187,9 m meren yläpuolella.

Mobiiliopastettu Hämeenkyrön vanhan keskustan historiakierros

Tutustu